Første skoledag etter sommerferien er torsdag 15.august. Dette gjelder alle elever.

Semester starts Thursday 15th of August.

Undervisningstid norskkurs/schedule for Norwegian language classes:

Kommende semester vil norskkursene ha følgende undervisningstid/The following semester Norwegian classes will have the following schedule:

Mandag: 08.30 – 13.30

Onsdag: 08.30 – 12.00

Fredag: 08.30 – 14.15

 

Du kan melde deg på kurs her

Vel møtt til nytt skoleår!