Nyttig informasjon

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og hvordan du kan søke timebekreftelser og deltakerbekreftelser.