Språkpraksis er en metode i norskundervisningen som gir språktrening utenfor klasserommet, i tillegg til undervisning i norsk, ikt og samfunnskunnskap på skolen . Språkpraksis gir deltakeren en innføring i norsk arbeidsliv.

Her følger noen videoer og opplegg som vi bruker i undervisningen.

 

Språkpraksis i barnehage

Her møter du Ibrahim som har språkpraksis i barnehage og noen av de problemstillingene man kan møte på når man har praksis i barnehage.