Språkkurs ved Molde voksenopplæringssenter

Norsk med samfunnsfag

Kveldskurs

Kveldskurs i kombinasjon med nettundervisning: Alle nivå
Undervisning på skolen fra uke 37 til uke 51
Kurs 1: Tirsdag kl. 17.00 – 18.30 + nettundervisning 3 timer pr. uke
Kurs 2: Tirsdag kl. 19.00 –  20.30 + nettundervisning 3 timer pr. uke

Pris: NOK 6000,- inklusiv nettlisens i et semester

Dagkurs – noen ledige plasser

Dagkurs 08.30 – 12.00: Alle nivå. Noen kurs er organisert i kombinasjon med nettundervisning.
Ledige plasser. Pris: NOK 3350,- per måned.

Spanskkurs for nybegynnere

Undervisningsdag: Torsdager fra uke 38 til uke 51
Tid: 18.00 – 20.30
Pris: NOK 4000,-
Med forbehold om nok påmeldte.

Kurssted: Molde voksenopplæringssenter, Romsdalsgata 15

Påmelding til kurs:
Molde voksenopplæringssenter
Siv Vestad: 71 11 27 53 / 71 11 27 50
E-post: mvls@molde.kommune.no
Eller:  www.moldevo.no