Spesialundervisning for voksne

på grunnskolens område.

Opplæringsloven §4A-1 og 4A-2.