Søknad om fritak fra prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke om fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøve.

  • Søknad om fritak sendes sammen med dokumentasjon og kopi av pass/ID med foto.
  • All dokumentasjon må være stemplet med rett kopi for å bli godkjent.

Søknad og dokumentasjon sendes til:

Molde Voksenopplæringssenter

Romsdalsgata 15
6415 Molde

Behandlingstid: inntil 2 uker

I perioder med ferie og helligdager må det påberegnes lengre behandlingstid.

Har du spørsmål om fritak?

Kontakt oss:

Siv Vestad

Telefon: 41693871

Epost: siv.vestad@molde.kommune.no