I høstferien, 6.-10.oktober gjennomfører Molde voksenopplæringssenter 25 timers kurs samfunnskunnskap på språkene: somali, tigrinja og arabisk. Kurset er en del av opplæringen i 250/ 550 timer norsk og 50 samfunnskunnskap.

Dersom du ønsker undervisning i samfunnskunnskap på engelsk, går dette på fredager kl. 13-15 gjennom det ordinære skoleåret.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på – kontakt Marit Viken på telefon 71112764 eller marit.viken@molde.kommune.no