Innvandrere som omfattes av introduksjonsloven med rett/plikt til norskopplæring har også rett/plikt til undervisning i samfunnskunnskap på et språk de forstår.

På denne siden finner du informasjon om samfunnskunnskap på ulike språk.