Samfunnskunnskap

Molde voksenopplæringssenter tilbyr undervisning i samfunnskunnskap. Kurset er for elever som har vedtak om rett/plikt til norskundervisning med samfunnskunnskap.

Opplæringen kan tilbys på følgende språk: engelsk, tigrinja, arabisk

Ta kontakt dersom du mangler 50 timer samfunnskunnskap.

For innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring med samfunnskunnskap, ankomne etter 1.september 2013 er det obligatorisk med samfunnsfagsprøve. Vi legger ut mer informasjon om prøvene så snart dette er tilgjengelig på Kompetanse Norge

 

Har du spørsmål om samfunnskunnskap?

Kontakt oss:

Siv Vestad

Siv Vestad

Avdelingsleder norsk- og grunnskoleopplæring

Telefon: 71112753
Epost: sivtv@molde.kommune.no