Priser og vilkår

Denne informasjonen gjelder betalingselever. Hvem som har rett og/eller plikt til opplæring finner du her. Dersom du mener du har rett og/eller plikt til opplæring, må du selv legge frem dokumentasjon på dette (vedtaksbrev fra UDI eller DUF-nummer). Elever som ikke legger frem slik dokumentasjon, er å regne som betalingselever.

The following information is for our students who pay for their tuition. Different permits give different rights and obligations. You can read more here. If you believe you have right/duty to lessons, it is your responsibility to bring that to our attention with relevant documentation (decicion from UDI or DUF-number). Students without such documentation is regarded as paying students.

Dagkurs

Molde voksenopplæringssenter tilbyr følgende norskkurs våren 2021:

  • Nybegynnerkurs (A0-A1): undervisning mandag 08.30 – 13.30 og onsdag 08.30 – 12.00. Pris for betalingselever er NOK 2700,- per måned
  • Begynnernivå (A1-A2), sakte progresjon: undervisning mandag 08.30 – 13.30, onsdag 08.30 – 12.00 og fredag 08.30 – 14.15
  • Begynnernivå (A1-A2), rask progresjon: undervisning tirsdag(08.30 – 14.30), onsdag 08.30 – 12.00 og torsdag undervisning tirsdag(08.30 – 14.30). Pris for betalingselever er NOK 2700,- per måned
  • Viderekomne nivå (A2-B1): undervisning mandag 08.30 – 13.30 og fredag 08.30 – 14.30. I tillegg 4 timer som nettkurs per uke. Pris for betalingselever er NOK 3400,- per måned.
  • Viderekomne nivå (B1 – B2): undervisning mandag 08.30 – 13.30 (Teams) og fredag 08.30 – 14.30. I tillegg 4 timer som nettkurs per uke. Oppstart fredag 14.august kl. 08.30 Pris er NOK 3400,- per måned.

Kveldskurs

Høsten 2020 og våren 2021 tilbyr Molde voksenopplæring nybegynnerkurs på kveldstid. Undervisningsdag er onsdager 17.00 -20. Kurset er på 44 timer per semester.

Hvis du er interessert i kveldskurs, ta kontakt med oss per e-post eller bruk elektronisk påmelding, så kontakter vi deg når vi planlegger nytt kurs.