Priser og vilkår

Denne informasjonen gjelder betalingselever. Hvem som har rett og/eller plikt til opplæring finner du her. Dersom du mener du har rett og/eller plikt til opplæring, må du selv legge frem dokumentasjon på dette (vedtaksbrev fra UDI eller DUF-nummer). Elever som ikke legger frem slik dokumentasjon, er å regne som betalingselever.

The following information is for our students who pay for their tuition. Different permits give different rights and obligations. You can read more here. If you believe you have right/duty to lessons, it is your responsibility to bring that to our attention with relevant documentation (decicion from UDI or DUF-number). Students without such documentation is regarded as paying students.

Dagkurs

Molde voksenopplæringssenter tilbyr følgende norskkurs våren 2022:

A0 – A1 (nybegynner): Kursstart 19.april 2022: Undervisning 9 t/u: tirsdag 08.30 – 14.30 og fredag 11.15 – 14.15

A1-A2 (nybegynner 1): Kurset er på 14 undervisningstimer per uke. Undervisningsdager på skolen tirsdag (08.30 – 12.00) og torsdag (08.00 – 14.30). I tillegg er det lagt opp til fleksibel bruk av nettkurs 4 timer per uke. Pris for betalingselever inkludert tilgang til nettportal er 3400 per måned.

A1-A2 (nybegynner 2): Kurset er på 14 undervisningstimer per uke. Undervisningsdager på skolen tirsdag (08.30 – 14.30) og torsdag (08.00 – 12.00). I tillegg er det lagt opp til fleksibel bruk av nettkurs 4 timer per uke. Pris for betalingselever inkludert tilgang til nettportal er 3400 per måned.

A2-B1 (viderekommen): Kurset er på 15 undervisningstimer per uke. Undervisningsdager på skolen mandag (08.30 – 13.30) og torsdag (08.00 – 14.30). I tillegg er det lagt opp til fleksibel bruk av nettkurs 4 timer per uke. Pris for betalingselever inkludert tilgang til nettportal er 3400 per måned.

B1-B2 (avansert): Kurset er på 14 undervisningstimer per uke. Undervisningsdager på skolen er fredag (08.00 – 14.15). I tillegg er det lagt opp til undervisning på Teams mandager 08.30 – 12.00 og fleksibel bruk av nettkurs 4 timer per uke. Pris for betalingselever inkludert tilgang til nettportal er 3400 per måned.

Nettkurs

Nettkurs kan passe for personer som har evne til å jobbe selvstendig og som trenger fleksibel tilnærming, men individuell oppfølging. Sjekk www.moved.no for muligheter.

Kveldskurs

Hvis du er interessert i kveldskurs, ta kontakt med oss per e-post eller bruk elektronisk påmelding, så kontakter vi deg når vi planlegger nytt kurs.