Norskprøven – generell informasjon

Norskprøven arrangeres nå tre ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 – B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige er en digital prøve.

Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til fastsatte perioder som er felles i hele Norge. Prøven er utviklet av Kompetanse Norge. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Prøvegjennomføring i november-desember 2017

Prøveperioden for hele landet er 28.november – 7.desember. Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøvene i uke 49. Du kan ikke velge hvilke av dagene du skal ha prøve.

Påmeldingsfrist

Privatister må melde seg opp selv og påmeldingsfristen er 20.oktober kl. 15.00. (Portalen åpner onsdag 11.oktober)

Du melder deg på her.

Rett- og pliktelever, som har aktiv elevstatus, meldes opp via skolen i begynnelsen av november.