Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

 

Norskprøvene blir arrangert to ganger per skoleår: i desember og månedsskifte mai/juni. Dette gjelder for hele landet.

Statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve blir arranger ved jevne mellomrom.

 

Du kan lese mer om de nye reglene på UDI sine nettsider.