Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Publisert: 26.10.2016

Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk eller samisk for å kunne få norsk statsborgerskap. Er du mellom 55 og 67 år, er kravet om å gjennomføre denne opplæringen nytt for deg.

De nye kravene er bestemt av Stortinget.

Norskprøver arrangeres to ganger per år: i desember og månedskiftet mai/juni.

Samfunnsfagprøve eller statsborgerprøve kan arrangeres med jevne mellomrom.

Du kan lese mer om de nye kravene på UDI sine nettsider