Temaet var «Det digitale klasserommet». I tillegg til skolen vår var deltagerne fra Skottland, Spania, Sverige, Tyrkia og Tyskland.

Prosjektets hovedmål var at lærere, fra de ulike landene, skulle presentere digitale verktøy som elever og lærere kan benytte i skolehverdagen.

Du kan lese mer om prosjektet ved å følge linken til prosjektets hjemmeside: https://sites.google.com/site/digitclassproject/

Her kan du også se videoer og lese presentasjoner av deltagerskolene, workshopene vi arrangerte for hverandre, og ikke minst få tips om gode digitale verktøy via prosjektets «Glossary».