Dato for prøvegjennomføring i Molde

Prøvene i A1-B2:

Muntlig: onsdag 16. mars

Skriftlig: torsdag 17.mars

Resultatene fra prøvene

Resultatene for norskprøvene slippes 6.april og vil være tilgjengelig på kandidatenes «Min Side» hos Kompetanse Norge fra kl.09.00. Karakterutskrift sendes til kandidatenes registrerte e-postadresse samme dag, mens prøvebevisene postlegges innen tirsdag 6.april.

Min side – sjekk resultater og kontaktinformasjon selv

Kompetanse Norge har lansert MinSide for kandidater som skal ta eller har tatt prøver i norsk eller samfunnskunnskap. Her kan du logge deg inn for å se resultater fra dine prøver når de er klare, og du kan se om din kontaktinformasjon er korrekt. Du må ha registrert din e-postadresse og ditt mobilnummer hos prøvestedet før du kan bruke Min side. Her kan du lese en veiledning for hvordan du bruker Min side.

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven, og Statsborgerprøven får digitale prøvebevis

Prøveresultatene for norskprøvene og prøver i samfunnskunnskap, inkludert Statsborgerprøven blir tilgjengelig via Vitnemålsportalen. Dette er for kandidater som er registrert med fødselsnummer i Kompetanse Norges prøvesystem og som har FEIDE og/eller ID-porten (MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass på mobil, og/eller Comfides). Les mer om dette på Kompetanse Norges hjemmesider.

Translate »