Her får du en liten oppsummering over MovEDs reise i april og mai.

Digi- Meet Up

I slutten av april ble MovED invitert til Digi-Møre og Romsdal, arrangert på Scandic Seilet i Molde. Der var kommunale ledere fra hele regionen samlet for erfaringsdeling om digitaliseringsløsninger i ulike sektorer. Siv Vestad og Anette Hoås fra Molde Voksenopplæring fikk anledning til å snakke litt om prosessen med å utvikle MovED og å fortelle hvordan våre nettbaserte norskkurs kunne være til nytte for en rekke målgrupper, også utenfor kommune- og fylkesgrensene.

På konferansen var det andre spennende prosjekter med stort potensial for å gjøre Møre og Romsdals til en attraktiv region. Vi er stolte over å være en del av en kultur som jobber aktivt for å utvikle en region som er attraktiv, ikke bare økonomisk, men som bruker ressursene sine til å gjøre kommunen mer robust for fremtiden, og gi bedre og bærekraftige tjenester til sine innbyggere.

Rask oppstart av norskopplæring for ukrainere

Spesielt kan dette være viktig i denne tiden med det økende antallet flyktninger i Norge som ankommer kommunene fra Ukraina. Gode norskkunnskaper er avgjørende for å lykkes i arbeidslivet og for å bli integrert i samfunnet, og kommunene må snu seg fort rundt for å starte opplæring. I løpet av mai har et økende antall ukrainske flyktninger i regionen startet med MovED , og det blir spennende å følge disse i tiden fremover.

Prepp til fremtidige helsefagarbeidere

I mai startet vi også vårt samarbeid med Prepp-program til KS’ nasjonale prosjekt «Menn i Helse» i Troms og Finnmark. Målet med PREPP er gjennom et forberedende år å kvalifisere deltakere til Menn og kvinner i Helse. Et intensivt norskopplæringsprogram kombinert med 100% praksis med mentortilskudd skal gjøre denne jobben lettere.

Ivar Øverland er ansvarlig MovED-lærer på norskkurset til PREPP- deltakerne, og nå driver han en klasse på 16 elever med felles nettbasert undervisning to dager i uken. I dette kurset har MovED tilpasset opplæringen til helsefaglig tema samt arbeidsliv. Hele tiden blir undervisningen koblet til det elevene opplever i praksisfeltet. «Elevene på kurset vil få fagbrev som helsefagarbeider om 3 år, så det fokuseres på en norskkunnskap som er tilpasset dette yrket. Elevene lærer for eksempel om hygiene, infeksjon, ulike yrker i helsesektoren, sykdommer og egenskaper man trenger som helsepersonell», forklarer Øverland.

I tillegg til det har MovED-teamet fortsatt å lage sitt eget videoopplæringsinnhold på vår egen You Tube-kanal og fortsette å utvikle vårt norskopplæringskonsept på en personlig og fleksibel måte.

Vi har plass til flere

Hvis du tror dette er noe du, din bedrift eller organisasjon kan være interessert i, ta gjerne kontakt med oss. Vi er villige til å lage norskkurs som passer dine behov.