Hva er Kompetansepluss-kurs?

Kompetansepluss-kurs skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og forvaltes av Kompetanse Norge.

Her er en kort film, som forklarer hva Kompetansepluss-kurs er (tidligere BKA-kurs).