Voksenopplæringssenteret i Molde har et tett samarbeid med næringslivet i regionen. Vi tilpasser og skreddersyr kurs for medarbeidere i bedriften. Kursene tilrettelegges til arbeidstakere som har norsk som morsmål og til arbeidstakere som har behov for å lære seg norsk. Voksenopplæringssenteret er godkjent tilbyder av Kompetansepluss fra Kompetanse Norge.

Effektiv språkopplæring i bedrift

Ønsker deres bedrift å forsterke norskferdighetene til medarbeiderne i bedriften? Eller har medarbeiderne behov for styrket digital kompetanse?

Voksenopplæringssenteret tilrettelegger kurs etter deres behov. Vårt personale er spesialutdannet for undervisning og opplæring av minoritetsspråklige.

Vi har solid erfaring med norskundervisning rettet mot bransjespråket. Dette gjør at undervisningen raskt styrker medarbeidernes norskkompetanse til bruk på arbeidsplassen.

Kompetansepluss

Voksenopplæringssenteret er godkjent kurstilbyder av Kompetansepluss gjennom Kompetanse Norge.

Kompetansepluss er en tilskuddordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og IKT. Hva vil dette si?

Planlegging og gjennomføring

  1. Kartlegge bedriftens behov
  2. Planlegge og skreddersy kurs
  3. Gjennomføring av kurs hos bedrift eller i våre moderne lokaler
  4. Påmelding til norskprøven eller andre relevante prøver