Lokaler

Molde voksenopplæringssenter er lokalisert i Romsdalskvartalet i Molde sentrum.

Adressen er Romsdalsgata 15, 6415 Molde

Resepsjon og administrasjon finner du i 2.etasje.

Telefon: 71 11 27 50

Epost: mvls@molde.kommune.no