Hva er jobbsjansen?

Jobbsjansen hjelper hjemmeværende innvandrerkvinner som vil ta mer utdanning eller som ønsker ut i arbeidslivet.

Kanskje er du en av de kvinnene som vil være med i vårt prosjekt Jobbsjansen?

Hvem kan delta i jobbsjansen?

Deltakerne i prosjektet må:

-Ha oppholdstillatelse i Norge
-Være mellom 18 og 55 år
-Hjemmeværende og bosatt i Molde kommune
-Ha lyst til å delta i et kvalifiseringsprogram som kan føre til jobb eller utdanning
-Kan delta i program på dagtid utenfor hjemmet
-Ikke deltatt i introduksjonsprogram de siste 2 årene
-Ikke motta sosialhjelp
-Ha barnehage-/SFO-plass til eventuelle barn

Hva kan jobbsjansen tilby?

Som deltaker i prosjektet Jobbsjansen, kan vi tilby et individuelt tilrettelagt program og aktivitetsplan, med oppfølging av en fast kontaktperson.

Aud Irene Bergane

Prosjektleder Jobbsjansen

E-post: aud.irene.bergane@molde.kommune.no