Randi Gunnerød og Lisbeth Sørensen ved Molde voksenopplæringssenter har, med støtte fra ExtraStiftelsen, laget informasjon om hvordan nettbrett kan brukes i kommunikasjon for voksne med afasi.

I tillegg til filmen, er det laget en sluttartikkel og et idehefte. Disse finner du på hjemmesiden til afasi.no