NB: denne informasjonen gjelder elever med norsk som morsmål (søknad til grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige er senere på våren).

Orienteringsmøte

Nå nærmer det seg tiden for å søke om opplæring ved Molde voksenopplæringssenter for skoleåret 2016/2017. Søknadsfrist til hovedopptaket er 15.februar. I den forbindelse inviterer vi interesserte til et orienteringsmøte:

Onsdag 10. februar, kl.19:00

Møtet holdes i våre lokaler i Romsdalsgata 15 (2.etg.)

På møtet vil det blant annet bli gitt orientering om rettigheter til voksenopplæring, opplæringstilbud, søknadsrutiner og videre saksbehandling.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og snakke med lærere/ avdelingsleder for spesialundervisning i forbindelse med møtet.