Her følger litt kort informasjon om norskprøvene. Det kommer eget informasjonsskriv til de påmeldte i løpet av uke 20.

 

Prøvene blir arrangert i løpet av uke 23. Molde voksenopplæringssenter bestemmer dag/tidt for hver enkelt deltaker som skal gjennomføre prøven.

Dato for de skriftlige prøvene er 2. og 3. juni.

Dato for de muntlige prøvene er 5. og 6.juni.

 

Ta kontakt med skolen, dersom du ikke får et informasjonsbrev i posten i løpet av uke 20.