Samleside med informasjon om koronavirus

En av lærerne ved Molde voksenopplæringssenter, Ivar Øverland, har laget en nettside der du kan finne samlet informasjon om koronavirus på 10 ulike språk. Informasjonen er sortert etter språk, slik at det er enkelt å få en samlet oversikt på den informasjon som er gitt. fra norske myndigheter:

https://sites.google.com/view/korona-info/