Ledersamling i Geiranger, 29. – 30.9. 2020


E V A L U E R I N G S S K J E M A : https://L2W.no/bi35


DENNE – 2020-09-29+30 – Program ledersamling H2020 med IGP-detaljer

2020-09-29+30 – Påmeldte til Ledersamlinga i Geiranger – TIL DELTAGERNE


2020-09-29 – Fylkesmannen – Høring – Retningslinjer for tilskuddsordning Dekomp og Rekomp

2020-09-29 – Fylkesmannen – Leiarsamling for kommunal vaksenopplæring

2020-09-29 – Marit Kvamme – Frå introduksjonslov til integreringslov

2020-09-29 – Marit Kvamme – Spesialundervisning for vaksne Ny opplæringslov


29.9.: Temaer på samlinga i Ålesund – oppsummering fra «I-G-P»-arbeid skrives inn her:


2020-09-30 – LK20 – Profesjonsfellesskapet – Kari L Buset

2020-09-30 – Kari L Buset – GAP-analyse – Profesjonelle fellesskap

2020-09-30 – Kari L Buset – GAP-analyse – Profesjonelle fellesskap

 

2020-09-30 – Kari L Buset – Louise Stoll – Ledelse av profesjonelle fellesskap

2020-09-30 – Kari L Buset – Louise Stoll – Ledelse av profesjonelle fellesskap