Molde voksenopplæringssenter inviterer til kurs i Talking Mats, 20. oktober og 28.november 2014.

Hva er Talking Mats?

Talking Mats (samtalematte) er en diagnoseuavhengig metode som kan hjelpe mennesker med kommunikasjonsvansker og/eller kognitive vansker med å uttrykke egne meninger knyttet til et bestemt tema. Metoden passer for både barn, unge og voksne.

Metoden går ut på at du som samtaleleder stiller åpne spørsmål, som deltakeren svarer på ved å plassere bilder eller symboler under en visuell vurderingsskala på en matte.

Organisering

Kurset går over to dager med 6 ukers mellomrom slik at det er god tid til å gjennomføre «hjemmeoppgave», som vil bestå i å filme egen bruk av samtalematten.

Ved gjennomføring av kurset får man et kursbevis.

Kursets innhold

Dag 1:  Mandag 20. oktober kl 10.00 – 16.00:

  • Teoretisk gjennomgang/bakgrunn og hvilke forutsetninger som kreves
  • Hvordan anvende metoden og til hvem
  • Demonstrasjon og bruk av metoden
  • Gjennomgang av hjemmeoppgave til kursdag 2

Dag 2:   Fredag 28. november kl 10.00 – 16.00

  • Erfaringsutveksling om hvordan Talking Mats har fungert for deg
  • Vi ser på filmopptak (3 – 5 minutter) av hver deltaker og gir tilbakemelding til hverandre.
  • ICF som verktøy for Talking Mats.

Forelesere:

Hanne Sofie Midtlin, logoped

Synnøve Flatebø Hoelseth, spesialpedagog Cand.ed

Begge foreleserne jobber på Haukåsen skole i Oslo og er de eneste i Norge som er sertifisert til å holde Talking Mats kurs.

Pris og påmelding

Kurset blir holdt ved Molde voksenopplæringssenter, Romsdalsgata 15

Pris: Kr 3700,- inkl. enkel lunsj, kaffe/te. Faktura blir tilsendt.

Påmelding: Bindende påmelding senest mandag 22. september 2014. Påmelding sendes via mail til: lisbeth.sorensen@molde.kommune.no

Kontaktpersoner: Randi Gunnerød eller Lisbeth S. Sørensen tlf 71112750

Vel møtt til 2 spennende kursdager i Molde

*Lisensiert av ™Talking Mats Research & Development Centre, Stirling university, Skottland