Grunnet nye krav til dokumenterte prøver for å søke permanent opphold eller statsborgerskap, gjennomfører Molde voksenopplæringssenter prøver i norsk muntlig A1-A2 nivå og statsborgerprøve.

For mer informasjon og påmelding:

Norskprøven gjennomføres 15.mars (påmelding 10 – 15.februar)

Statsborgerprøven gjennomføres 1.mars (påmelding innen 15.februar)

 

Vi presiserer at norskprøven er for de som har oppholdstillatelse som utgår før juli 2017, og som må søke permanent opphold før dette.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Siv Vestad, tlf. 71 11 27 53 eller e-post siv.vestad@molde.kommune.no

 

 

Søknadsfrist for hovedopptaket for skoleåret 2017/2018 er 15. februar. For søknadsskjema og ytterligere informasjon – klikk deg inn på Voksenopplæring på grunnskolens område.

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Publisert: 26.10.2016

Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk eller samisk for å kunne få norsk statsborgerskap. Er du mellom 55 og 67 år, er kravet om å gjennomføre denne opplæringen nytt for deg.

De nye kravene er bestemt av Stortinget.

Norskprøver arrangeres to ganger per år: i desember og månedskiftet mai/juni.

Samfunnsfagprøve eller statsborgerprøve kan arrangeres med jevne mellomrom.

Du kan lese mer om de nye kravene på UDI sine nettsider

Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

 

Norskprøvene blir arrangert to ganger per skoleår: i desember og månedsskifte mai/juni. Dette gjelder for hele landet.

Statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve blir arranger ved jevne mellomrom.

 

Du kan lese mer om de nye reglene på UDI sine nettsider.

Bilde av skolen

Vi håper alle har hatt en fin ferie og er klare for et nytt semester ved Molde voksenopplæringssenter. Vi minner om semesterstart onsdag 4.januar kl. 08.30. Klasselister for norskklassene vil henge på oppslagstavler i 1. og 3.etasje.

Velkommen til nytt semester!

Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver i perioden 5.-8.desember. Du finner mer informasjon om norskprøven her.  Privatister må selv melde seg på prøven og fristen er 21.oktober kl. 15. Rett og plikt elever meldes opp via skolen.

Molde voksenopplæringssenter vil være helt stengt i perioden 04.07. – 05.08.16
På grunn av ombygging kan vi i perioden 27.06 – 01.07 være vanskelig å nå, men vi tar i mot telefonhenvendelser på tlf 71 11 27 50 eller e-post: mvls@molde.kommune.no

Administrasjonen er igjen åpen fra 8.august, i tidsrommet 08.30 – 14.30.

Oppstart norskkurs

Norskkursene starter opp igjen fredag 19.august kl. 08.30. Mer informasjon om norskkurs. Vi har fortsatt noen ledige plasser. Elektronisk påmelding.

Oppstart spesialundervisning

Først undervisningsdag er torsdag 18.august.

 

Vel møtt til nytt skoleår!

 

Molde voksenopplæringssenter ønsker å tilby B2-kurs høstsemesteret 2016. Norskprøven med resultat B2 godkjennes nå som inntakskrav til mange studier ved høyskoler og universiteter.

Kurset kan organiseres på følgende to måter:

1) Dagkurs tirsdag og torsdag 08.30 – 12.00.

2) Kveldskurs tirsdag og torsdag 17.30 – 20.00.

Dersom du er interessert i B2-kurs, ønsker vi en tilbakemelding fra deg om hvilket alternativ som er mest aktuelt. Dette vil i første omgang ikke være en bindende påmelding. Prisen på kurset er ikke satt, dette må vi komme tilbake til.
Tilbakemelding kan sendes på e-post til sivtv@molde.kommune.no. Frist 8.august. Vurdering av hvilket kurs vi tilbyr vil bli gitt i løpet av uke 32.

Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver i uke 22. Du finner mer informasjon om norskprøvene her.
Privatister må selv melde seg på prøven og fristen er 22.april kl. 15.00.
Rett- og pliktelever meldes opp via skolen.

NB: denne informasjonen gjelder elever med norsk som morsmål (søknad til grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige er senere på våren).

Orienteringsmøte

Nå nærmer det seg tiden for å søke om opplæring ved Molde voksenopplæringssenter for skoleåret 2016/2017. Søknadsfrist til hovedopptaket er 15.februar. I den forbindelse inviterer vi interesserte til et orienteringsmøte:

Onsdag 10. februar, kl.19:00

Møtet holdes i våre lokaler i Romsdalsgata 15 (2.etg.)

På møtet vil det blant annet bli gitt orientering om rettigheter til voksenopplæring, opplæringstilbud, søknadsrutiner og videre saksbehandling.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og snakke med lærere/ avdelingsleder for spesialundervisning i forbindelse med møtet.