Molde voksenopplæringssenter planlegger Bergenstestkurs med oppstart i januar 2015 (med forbehold om nok søkere). Kurset vil gå tirsdager og torsdager over 12 uker, frem til Bergenstesten som blir gjennomført 11.april. Kurset vil koste kr. 7000,-

Hva er Bergenstesten?

Testen er beregnet for utenlandske personer som skal søke opptak ved universitet eller høgskole i Norge, norske statsborgere som har tatt videregående skole i utlandet og jobbsøkere. (f. eks. leger, morsmålslærere og andre som trenger dokumentasjon på sine norskferdigheter.)  Her kan du lese mer om Bergenstesten.

Hvilke forkunnskaper trenger du for å delta?

For å delta på Bergenstestkurs trenger å dokumentere skriftlige ferdigheter på B1-nivå. Dersom du ikke kan fremlegge dokumentasjon på B1/norskprøve 3, kan du ta en nivåtest her hos oss. Om du trenger en slik test, ta kontakt med Siv Vestad, e-post: sivtv@molde.kommune.no, tlf 71 11 27 53. Dette må gjøres i god tid før kursstart.

Påmelding

Du kan melde deg på elektronisk eller via e-post: sivtv@molde.kommune.no