Molde voksenopplæringssenter ønsker å tilby B2-kurs høstsemesteret 2016. Norskprøven med resultat B2 godkjennes nå som inntakskrav til mange studier ved høyskoler og universiteter.

Kurset kan organiseres på følgende to måter:

1) Dagkurs tirsdag og torsdag 08.30 – 12.00.

2) Kveldskurs tirsdag og torsdag 17.30 – 20.00.

Dersom du er interessert i B2-kurs, ønsker vi en tilbakemelding fra deg om hvilket alternativ som er mest aktuelt. Dette vil i første omgang ikke være en bindende påmelding. Prisen på kurset er ikke satt, dette må vi komme tilbake til.
Tilbakemelding kan sendes på e-post til sivtv@molde.kommune.no. Frist 8.august. Vurdering av hvilket kurs vi tilbyr vil bli gitt i løpet av uke 32.