Avdeling for spesialundervisning: Syn og hørsel

Er du svaksynt eller blind? Har du et hørselstap?

Da har du rett til nødvendig opplæring i ferdigheter som kan kompensere for utfordringer knyttet til dette. 

Noen eksempler på dette kan være:

  • bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler
  • bruk av dataprogrammer med syntetisk tale
  • mobilitet
  • opplæring i punktskrift
  • vedlikehold av tegnspråk / norsk med tegnstøtte (tegn til tale)
  • ADL – dagliglivets gjøremål

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.