Avdeling for spesialundervisning: Regneferdigheter

Synes du det er vanskelig å bruke matematikk hjemme eller på arbeid?

Regning er å bruke matematikk. Det kan innebære:

  • løse hverdagslige utfordringer knyttet til tall og tallmengder
  • lese og forstå tallbasert informasjon (rutetabeller, statistikk, m.m.)
  • lære å bruke begreper og ulike fremgangsmåter for å løse ulike regneoppgaver
  • lære å bruke ulike verktøy og hjelpemidler (kalkulator, Nettbank, m.m.)

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.