Avdeling for spesialundervisning: Opplæring etter sykdom eller skade

Dette er et tilbud til voksne som etter skade eller sykdom trenger opplæring for lettere å kunne tilpasse seg en ny livssituasjon.

Du kan få hjelp til:

  • å gjenvinne ferdigheter
  • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • læring av kompenserende strategier
  • tilpasning av hjelpemidler
  • læringsstrategier

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.