Avdeling for spesialundervisning: Lese- og skriveferdigheter

Lesing og skriving av tekst på papir og digitalt er en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Det å kunne lese handler om å kunne forstå innholdet i tekster. Mens det å kunne skrive, vil si å kunne ytre seg forståelig og kommunisere med andre skriftlig.

Har du utfordringer knyttet til lesing og/eller skriving, kan Molde voksenopplæringssenter hjelpe deg med:

  • lese- og skrivestrategier
  • tekniske hjelpemidler

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.