Avdeling for spesialundervisning: Diverse kurs

Molde voksenopplæringssenter har erfaring i å arrangere tidsavgrensede kurs.

Eksempel på slike kurs er:

  • sosial kompetanse
  • kropp, følelser og etikk
  • trim og kosthold
  • «å bli eldre»

Innenfor disse kursene har vi brukt et mangfold av metoder i opplæringen.

På bakgrunn av behov som fremkommer i søknader kan vi organisere opplæringa som kurs når dette er hensiktsmessig.

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.