Avdeling for spesialundervisning: Digitale ferdigheter

Du har kanskje en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett?

Får du til å bruke disse på en god måte?

Begreper du har hørt i forbindelse med digitale ferdigheter kan være:

internett, e-post, Word, Excel, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Skype, MinID, nettbank, apper, nettsky, spill, foto, tv, radio, musikk, nyheter, meldinger.

Samfunnsutviklingen dreier mot et mer og mer digitalisert samfunn. Både arbeidsliv og sosialt liv stiller større krav til kompetanse i bruk av digitale verktøy.

Kanskje du trenger å lære mer når det gjelder:

  • å finne informasjon på internett
  • å bruke e-post
  • å skrive og redigere tekst på datamaskinen/nettbrettet
  • betale regninger i nettbanken

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.