Avdeling for spesialundervisning: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK er en forkortelse for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon.

Det finnes mange ulike hjelpemidler og metoder for å støtte eller erstatte tale, alt fra bruk av symboler/bilder til høyteknologiske hjelpemidler.

Tilbudet kan være:

  • opplæring i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon
  • tilpasning av hjelpemidler for kommunikasjon og omgivelseskontroll
  • pedagogisk støttemateriell
  • kurs for personale

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.