Norskprøven – generell informasjon

Norskprøven dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 – B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige er en digital prøve.

Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til fastsatte perioder som er felles i hele Norge. Prøven er utviklet av Kompetanse Norge. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Prøvegjennomføring i november-desember 2018

Prøven blir gjennomført 3 ganger i 2018: mars, mai/juni og november/desember. Fra 2019 vil prøven arrangeres 4 ganger per år. Neste mulighet vil være i mars 2019.

Årets siste prøveperiode er 26.november – 6.desember. Du kan ikke velge hvilke av dagene du skal ha prøve. Du vil få et brev med nøyaktig tidspunkt for prøven(e) innen uke 46.

Påmeldingsfrist

Privatister må melde seg opp selv og påmeldingsfristen er 2.november kl. 15.00. (Portalen åpner mandag 29.oktober kl 09.00)

Påmelding