Samfunnskunnskap

 

For elever som har vedtak om rett og plikt eller plikt til norskundervisning med samfunnskunnskap.

Samfunnsfag på engelsk

Det er undervisning i samfunnskunnskap hver fredag kl 13 – 14.45. Denne undervisningen er på engelsk.

Andre språk

I høstferie og vinterferie tilbys intensiv undervisning i samfunnskunnskap på utvalgte språk. Ta kontakt med rådgiver Marit Viken for mer informasjon om språk.

For innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring med samfunnskunnskap, ankomne etter 1.september 2013 er det obligatorisk med samfunnsfagsprøve. Vi legger ut mer informasjon om prøvene så snart dette er tilgjengelig på Kompetanse Norge