Priser og vilkår

Denne informasjonen gjelder betalingselever. Hvem som har rett og/eller plikt til opplæring finner du her. Dersom du mener du har rett og/eller plikt til opplæring, må du selv legge frem dokumentasjon på dette (vedtaksbrev fra UDI eller DUF-nummer). Elever som ikke legger frem slik dokumentasjon, er å regne som betalingselever.

The following information is for our students who pay for their tuition. Different permits give different rights and obligations. You can read more here. If you believe you have right/duty to lessons, it is your responsibility to bring that to our attention with relevant documentation (decicion from UDI or DUF-number). Students without such documentation is regarded as paying students.

Dagkurs

Undervisningen er mandag, onsdag og fredag fra kl. 08.30.

Undervisningstid:

Mandag: 08.30 – 13.30

Onsdag: 08.30 – 12.00

Fredag: 08.30 – 14.15

Dagkurs koster NOK 3350, per måned. Månedlig faktura. Alle som søker kurs på dagtid kan bli innkalt til  en inntakssamtale ved Molde voksenopplæringssenter.

Lessons Monday, Wednesday and Friday:

Monday: 08.30 – 13.30

Wednesday: 08.30 – 12.00

Friday: 08.30 – 14.15

The price is NOK 3350,- per month. Monthly invoice. Applicants for daytime courses might meet in person at Molde voksenopplæringssenter for enrollment.

Kveldskurs

Undervisningsdager er to kvelder i uka mellom 18.00 -20.30. Kveldskurs koster NOK 6000,- . Kurset er på 66 timer og går vanligvis over 3 måneder. Hvis du er interessert i kveldskurs, ta kontakt med oss per e-post eller bruk elektronisk påmelding, så kontakter vi deg når vi planlegger nytt kurs.

Lessons are twice a week at 18.00 – 20.30. The price is NOK 6000,-. The course is for 66hours and approximately 3 months. If you’re interested in an evening course, please contact us by e-mail or sign up, and we will contact you as soon as we plan to start new evening courses.