Prøver i forbindelse med søknad om permanent opphold eller statsborgerskap

Trenger du prøve i muntlig norsk eller statsborgerprøve? Molde voksenopplæringssenter gjennomfører prøver i mars. Påmelding innen 15.februar.

Søknad om voksenopplæring på grunnskolens område, skoleåret 2017/2018

Søknadsfrist for hovedopptaket for skoleåret 2017/2018 er 15. februar. For søknadsskjema og ytterligere informasjon - klikk deg inn på Voksenopplæring på grunnskolens område.

Nye krav for de som skal søke norsk statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.