Bilde av skolen

Nye krav for de som skal søke norsk statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.
Bilde av skolen

Nye krav til de som vil søke permanent opphold i Norge

Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.
Bilde av skolen

Velkommen til nytt semester!

Molde voksenopplæringssenter ønsker nye og gamle elever velkommen til semesterstart onsdag 4.januar.