Våre kurstilbud

Norskkurs, norskkurs med praksis, samfunnskunnskap

Grunnskole

Grunnskoleopplæring for voksne er et tilbud for deg som mangler grunnskoleopplæring eller trenger formelle kvalifikasjoner

Spesialundervisning

Tilbud til voksne som har behov for spesialundervisning

Prøver

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven

Nyttig informasjon

Fritak fra plikt til opplæring og/eller prøver, timebekreftelser, deltakerbevis

Søknadsskjema

Her finner du en oversikt over ulike søknadsskjema

NYHETER

Kveldskurs

Det vil bli oppstart av flere kveldskurs med ulike nivå 14.januar. Kursdager er tirsdag og torsdag, 18.00 - 20.30.

Dagkurs

3.januar starter nybegynner og videregående kurs på ulike nivå. Undervisningstid er mandag - fredag 0830 - 1215.

Bergenstestkurs

7.januar starter et eget Bergenstest-kurs. Undervisning tirsdag og torsdag, 18.00 - 20.30.