Norskprøven – generell informasjon

Norskprøven arrangeres to ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 – B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige er en digital prøve.

Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til fastsatte perioder som er felles i hele Norge. Prøven er utviklet av Kompetanse Norge. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Prøvegjennomføring i mai-juni 2017

Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver  i mai-juni 2017.  Datoene er foreløpig satt til 29. og 30. mai for skriftlig prøve og 6. og 7.juni for muntlig prøve. Du kan ikke velge hvilke av dagene du skal ha prøve.

Påmeldingsfrist

Privatister må melde seg opp selv og påmeldingsfristen er 07.april kl. 15.00. Rett- og pliktelever, som har aktiv elevstatus, meldes opp via skolen i begynnelsen av mai.

 

Se Kompetanse Norge sine sider for mer informasjon og påmelding.