Avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap

Hvem?

Hvis du har en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve i samfunnskunnskap og norsk.

For andre er prøven valgfri: hvis du har bare plikt eller bare rett til opplæring, kan du velge om du vil ta prøven. Likeledes om du er i Norge etter EØS-reglement, eller om du er asylsøker. Det er ikke mulig å ta prøven i utlandet.

For å få permanent opphold kan det være krav om å både bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk og muntlig norskprøve på A1-nivå. Kravene er forskjellige basert på blant annet botid i Norge. På www.udi.no finner du mer informasjon om dette.

Skal du søke om statsborgerskap må du også gjennomføre muntlig norskprøve og samfunnsfagsprøve eller statsborgerprøve på norsk.

Når?

Norskprøvene arrangeres 4 ganger per år. Prøveperiodene er nasjonale. Informasjon om prøvedatoer, påmeldingsfrister og påmelding finner du på www.kompetansenorge.no

Samfunnskunnskapsprøver arrangeres ca annenhver måned. Molde voksenopplæringssenter bestemmer selv datoer for gjennomføring. Påmeldingsliste er alltid tilgjengelig på www.kompetansenorge.no. Du vil få innkalling på SMS ca 2 uker før prøvegjennomføring.

Rett og plikt til norskopplæring

Informasjon om obligatoriske norskprøver