Norskprøver

Hvem?

Hvis du har en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve i samfunnskunnskap og norsk.

For andre er prøven valgfri: hvis du har bare plikt eller bare rett til opplæring, kan du velge om du vil ta prøven. Likeledes om du er i Norge etter EØS-reglement, eller om du er asylsøker. Det er ikke mulig å ta prøven i utlandet.

For å få permanent opphold kan det være krav om å både bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk og muntlig norskprøve på A1-nivå. Kravene er forskjellige basert på blant annet botid i Norge. På www.udi.no finner du mer informasjon om dette.

Skal du søke om statsborgerskap må du også gjennomføre muntlig norskprøve og samfunnsfagsprøve eller statsborgerprøve på norsk.

Når?

Vår 2017: 22.05. – 07.06.2016.  Kommunene bestemmer selv hvilke dager i prøveperioden de vil gjennomføre norskprøvene.

Vi vil legge ut informasjon om de nye prøvene så snart dette er tilgjengelig på vox.no

Rett og plikt til norskopplæring

Informasjon om obligatoriske norskprøver