Norskkurs for deg som er ny i Norge og som ønsker å lære norsk.

Vi tilbyr kurs på følgende nivå:

  • Alfabetiseringskurs
  • Nybegynnerkurs (A1)
  • Mellomnivåkurs (A2)
  • Videregående kurs (B1)
  • Bergenstestkurs
 

Vi tilbyr både dagkurs og kveldskurs.

Dagkurs

Dagkurs på alle nivå. Undervisningstid: mandag – fredag 08.30 – 12.00.  Timer per uke: 20

Søkere på dagkurs kan bli innkalt til en inntakssamtale.

Kveldskurs

Alle nivå (avhengig av søknadstall).

 

 

Se prisliste og vilkår. Ta kontakt med inntakskontoret for mer informasjon.

 

Rett og plikt til norskopplæring

Fritak fra plikt til opplæring

Søknad om fritak fra plikt med første oppholdstillatelse før 01.01.16

Søknad om fritak fra plikt med første oppholdstillatelse etter 01.01.2016

Obligatoriske prøver

Prøvens oppbygging