Norskkurs for deg som er ny i Norge og som ønsker å lære norsk.

Vi tilbyr kurs på følgende nivå:

  • Alfabetiseringskurs
  • Nybegynnerkurs (A1)
  • Mellomnivåkurs (A2)
  • Videregående kurs (B1)
  • Bergenstestkurs
 

Vi tilbyr både dagkurs og kveldskurs.

Dagkurs

Dagkurs på alle nivå. Undervisningstid: mandag – fredag 08.30 – 12.00.  Timer per uke: 20

Høsten 2017: semesterstart 18.august og kontinuerlig inntak etter dette. Søkere på dagkurs kan bli innkalt til en inntakssamtale.

Kveldskurs

Oppstart: September. Alle nivå (avhengig av søknadstall).

Høsten 2017: undervisningstid:

Mot A1-nivå: mandager og torsdager 18.00 – 20.30 (Starter mandag 11.september)

Mot A2-nivå: tirsdager og torsdager 18.00 – 20.30.  (Starter tirsdag 12.september)

 

Se prisliste og vilkår. Ta kontakt med inntakskontoret for mer informasjon.

 

Rett og plikt til norskopplæring

Fritak fra plikt til opplæring

Søknad om fritak fra plikt med første oppholdstillatelse før 01.01.16

Søknad om fritak fra plikt med første oppholdstillatelse etter 01.01.2016

Obligatoriske prøver

Prøvens oppbygging