Hva er BKA-kurs?

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og forvaltes av Vox.

Her er en kort film, som forklarer hva BKA-kurs er.