Hva er grunnskoleopplæring for voksne?

Vi har tilbud om grunnskoleopplæring til alle voksne som har behov for det. Du kan få undervisning i disse fagene:

  • Norsk/Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • RLE

Opplæringen gir kompetanse på grunnskolenivå, og gir deg grunnlag for å søke på videregående skole.

 

Hvem kan søke?

  • Voksne (over 18 år) som ikke har fullført videregående skole.
  • Minoritetsspråklige som ikke har papirer fra skolegang i hjemlandet sitt, og som trenger vitnemål for å søke på videregående skole.

Opplæringen er gratis.