Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver i perioden 5.-8.desember. Du finner mer informasjon om norskprøven her.  Privatister må selv melde seg på prøven og fristen er 21.oktober kl. 15. Rett og plikt elever meldes opp via skolen.

Molde voksenopplæringssenter vil være helt stengt i perioden 04.07. – 05.08.16
På grunn av ombygging kan vi i perioden 27.06 – 01.07 være vanskelig å nå, men vi tar i mot telefonhenvendelser på tlf 71 11 27 50 eller e-post: mvls@molde.kommune.no

Administrasjonen er igjen åpen fra 8.august, i tidsrommet 08.30 – 14.30.

Oppstart norskkurs

Norskkursene starter opp igjen fredag 19.august kl. 08.30. Mer informasjon om norskkurs. Vi har fortsatt noen ledige plasser. Elektronisk påmelding.

Oppstart spesialundervisning

Først undervisningsdag er torsdag 18.august.

 

Vel møtt til nytt skoleår!

 

Molde voksenopplæringssenter ønsker å tilby B2-kurs høstsemesteret 2016. Norskprøven med resultat B2 godkjennes nå som inntakskrav til mange studier ved høyskoler og universiteter.

Kurset kan organiseres på følgende to måter:

1) Dagkurs tirsdag og torsdag 08.30 – 12.00.

2) Kveldskurs tirsdag og torsdag 17.30 – 20.00.

Dersom du er interessert i B2-kurs, ønsker vi en tilbakemelding fra deg om hvilket alternativ som er mest aktuelt. Dette vil i første omgang ikke være en bindende påmelding. Prisen på kurset er ikke satt, dette må vi komme tilbake til.
Tilbakemelding kan sendes på e-post til sivtv@molde.kommune.no. Frist 8.august. Vurdering av hvilket kurs vi tilbyr vil bli gitt i løpet av uke 32.

Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver i uke 22. Du finner mer informasjon om norskprøvene her.
Privatister må selv melde seg på prøven og fristen er 22.april kl. 15.00.
Rett- og pliktelever meldes opp via skolen.

NB: denne informasjonen gjelder elever med norsk som morsmål (søknad til grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige er senere på våren).

Orienteringsmøte

Nå nærmer det seg tiden for å søke om opplæring ved Molde voksenopplæringssenter for skoleåret 2016/2017. Søknadsfrist til hovedopptaket er 15.februar. I den forbindelse inviterer vi interesserte til et orienteringsmøte:

Onsdag 10. februar, kl.19:00

Møtet holdes i våre lokaler i Romsdalsgata 15 (2.etg.)

På møtet vil det blant annet bli gitt orientering om rettigheter til voksenopplæring, opplæringstilbud, søknadsrutiner og videre saksbehandling.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål, og snakke med lærere/ avdelingsleder for spesialundervisning i forbindelse med møtet.

På norskkurs høyere nivå B2 lærer du å beherske mer utfordrende språksituasjoner. Norskprøven med resultat B2 godkjennes nå som inntakskrav til mange studier ved høyskoler og universiteter.

 

B2-kurs: oppstart: 8. februar

Undervisningsdager: Mandag og torsdag 18.00-20.30

Kurset går frem til norskprøvene i juni.

Pris: NOK 7000,-

 

Nivå: Du må være på B1-nivå før du begynner på kurset.

Ta eventuelt kontakt med oss for testing dersom du ikke har B1-prøve.

 

Kurssted: Molde voksenopplæringssenter, Romsdalsgata 15

Med forbehold om nok påmeldte.

 

Påmelding til kurs: 

Molde voksenopplæringssenter

Siv Vestad: 71 11 27 53 / 71 11 27 50

E-post: mvls@molde.kommune.no

Elektronisk påmelding

Randi Gunnerød og Lisbeth Sørensen ved Molde voksenopplæringssenter har, med støtte fra ExtraStiftelsen, laget informasjon om hvordan nettbrett kan brukes i kommunikasjon for voksne med afasi.

I tillegg til filmen, er det laget en sluttartikkel og et idehefte. Disse finner du på hjemmesiden til afasi.no

 

Innvandrere som omfattes av introduksjonsloven med rett/plikt til norskopplæring har også rett/plikt til undervisning i samfunnskunnskap på et språk de forstår.

På denne siden finner du informasjon om samfunnskunnskap på ulike språk.

Norskavdelingen

Norskavdelingen  vil være stengt fra mandag 21.12 til mandag 04.01. Fredag 18.12 vil åpningstiden være fra 08.00 – 12.15. Første undervisningsdag for elever på norskundervisningen er tirsdag 5.januar.

Spesialundervisningen

Spesialundervisningen har stengt i perioden tirsdag 22.12 til mandag 04.01. Mandag 21.12 vil åpningstiden være fra 08.00 – 14.00. Første undervisningsdag for elever med spesialundervisning  er mandag 4.januar.

Molde voksenopplæringssenter sin administrasjon er betjent fra mandag 4.januar kl. 08.00.

Vi ønsker alle våre elever en riktig god juleferie og vel møtt til nytt semester!

 

 

 

Bergenstestkurs

5.januar starter et eget Bergenstest-kurs. Undervisning tirsdag og torsdag, 18.00 – 20.30.

Kursperioden er fra 5.januar frem til Bergenstesten 9.april, totalt 72 undervisningstimer. Pris er kr. 7000,-

For å ta Bergenstest-kurset må du være på B1/Norskprøve 3 nivå. Dersom du ikke har en slik prøve, men mener du er på dette nivået, kan du ta kontakt med oss for testing.

Kveldskurs A1-  og A2-nivå

Oppstart 2.februar kl 18.00. A1 (nybegynner) – A2 (mellomnivå) . Undervisning tirsdag og torsdag fra 18.00 – 20.30. Kurset har en varighet på 66 timer. Pris kr. 6000,-

 

For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med: Siv Vestad 71 11 27 53 eller Kari Nergård, tlf: 71 11 27 50
E-post: mvls@molde.kommune.no

Elektronisk påmeldingsskjema