Evening courses starting i September 2017

Molde voksenopplæringssenter offers evening language courses starting in week 37 . The courses end in week 50 (duration of approximately 3 months).  Lessons are held either Mondays/Wednesdays or Tuesdays/Thursdays, from 18.00 – 20.30.

The price for the entire course periode is NOK 6000,-.

Levels

We offer 3 different levels:

Basis level: A1 (Breakthrough)

Basis level: A2 (Waystage)

Independent level: B1 (Threshold)

Indipendent level: B2 (Vantage)

For application:

Online sign up

Or e-mail/call: Siv Vestad, sivtv@molde.kommune.no, # 71 11 27 53

You can also visit us in Romsdalsgata 15

Oppmelding til norskprøve

Norskprøven – generell informasjon

Norskprøven arrangeres to ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 – B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige er en digital prøve.

Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til fastsatte perioder som er felles i hele Norge. Prøven er utviklet av Kompetanse Norge. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Prøvegjennomføring i mai-juni 2017

Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver  i mai-juni 2017.  Datoene er foreløpig satt til 29. og 30. mai for skriftlig prøve og 6. og 7.juni for muntlig prøve. Du kan ikke velge hvilke av dagene du skal ha prøve.

Påmeldingsfrist

Privatister må melde seg opp selv og påmeldingsfristen er 07.april kl. 15.00. Rett- og pliktelever, som har aktiv elevstatus, meldes opp via skolen i begynnelsen av mai.

 

Se Kompetanse Norge sine sider for mer informasjon og påmelding.

Prøver i forbindelse med søknad om permanent opphold eller statsborgerskap

Grunnet nye krav til dokumenterte prøver for å søke permanent opphold eller statsborgerskap, gjennomfører Molde voksenopplæringssenter prøver i norsk muntlig A1-A2 nivå og statsborgerprøve.

For mer informasjon og påmelding:

Norskprøven gjennomføres 15.mars (påmelding 10 – 15.februar)

Statsborgerprøven gjennomføres 1.mars (påmelding innen 15.februar)

 

Vi presiserer at norskprøven er for de som har oppholdstillatelse som utgår før juli 2017, og som må søke permanent opphold før dette.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Siv Vestad, tlf. 71 11 27 53 eller e-post siv.vestad@molde.kommune.no

 

 

Søknad om voksenopplæring på grunnskolens område, skoleåret 2017/2018

Søknadsfrist for hovedopptaket for skoleåret 2017/2018 er 15. februar. For søknadsskjema og ytterligere informasjon – klikk deg inn på Voksenopplæring på grunnskolens område.

Nye krav for de som skal søke norsk statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Publisert: 26.10.2016

Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk eller samisk for å kunne få norsk statsborgerskap. Er du mellom 55 og 67 år, er kravet om å gjennomføre denne opplæringen nytt for deg.

De nye kravene er bestemt av Stortinget.

Norskprøver arrangeres to ganger per år: i desember og månedskiftet mai/juni.

Samfunnsfagprøve eller statsborgerprøve kan arrangeres med jevne mellomrom.

Du kan lese mer om de nye kravene på UDI sine nettsider

Nye krav til de som vil søke permanent opphold i Norge

Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

 

Norskprøvene blir arrangert to ganger per skoleår: i desember og månedsskifte mai/juni. Dette gjelder for hele landet.

Statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve blir arranger ved jevne mellomrom.

 

Du kan lese mer om de nye reglene på UDI sine nettsider.

Velkommen til nytt semester!

Bilde av skolen

Vi håper alle har hatt en fin ferie og er klare for et nytt semester ved Molde voksenopplæringssenter. Vi minner om semesterstart onsdag 4.januar kl. 08.30. Klasselister for norskklassene vil henge på oppslagstavler i 1. og 3.etasje.

Velkommen til nytt semester!

Oppmelding til norskprøver

Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver i perioden 5.-8.desember. Du finner mer informasjon om norskprøven her.  Privatister må selv melde seg på prøven og fristen er 21.oktober kl. 15. Rett og plikt elever meldes opp via skolen.

Åpningstider og skolestart

Molde voksenopplæringssenter vil være helt stengt i perioden 04.07. – 05.08.16
På grunn av ombygging kan vi i perioden 27.06 – 01.07 være vanskelig å nå, men vi tar i mot telefonhenvendelser på tlf 71 11 27 50 eller e-post: mvls@molde.kommune.no

Administrasjonen er igjen åpen fra 8.august, i tidsrommet 08.30 – 14.30.

Oppstart norskkurs

Norskkursene starter opp igjen fredag 19.august kl. 08.30. Mer informasjon om norskkurs. Vi har fortsatt noen ledige plasser. Elektronisk påmelding.

Oppstart spesialundervisning

Først undervisningsdag er torsdag 18.august.

 

Vel møtt til nytt skoleår!

 

B2-kurs

Molde voksenopplæringssenter ønsker å tilby B2-kurs høstsemesteret 2016. Norskprøven med resultat B2 godkjennes nå som inntakskrav til mange studier ved høyskoler og universiteter.

Kurset kan organiseres på følgende to måter:

1) Dagkurs tirsdag og torsdag 08.30 – 12.00.

2) Kveldskurs tirsdag og torsdag 17.30 – 20.00.

Dersom du er interessert i B2-kurs, ønsker vi en tilbakemelding fra deg om hvilket alternativ som er mest aktuelt. Dette vil i første omgang ikke være en bindende påmelding. Prisen på kurset er ikke satt, dette må vi komme tilbake til.
Tilbakemelding kan sendes på e-post til sivtv@molde.kommune.no. Frist 8.august. Vurdering av hvilket kurs vi tilbyr vil bli gitt i løpet av uke 32.