Norskprøven – generell informasjon

Norskprøven arrangeres nå tre ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 – B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige er en digital prøve.

Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til fastsatte perioder som er felles i hele Norge. Prøven er utviklet av Kompetanse Norge. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Prøvegjennomføring i november-desember 2017

Prøveperioden for hele landet er 28.november – 7.desember. Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøvene i uke 49. Du kan ikke velge hvilke av dagene du skal ha prøve.

Påmeldingsfrist

Privatister må melde seg opp selv og påmeldingsfristen er 20.oktober kl. 15.00. (Portalen åpner onsdag 11.oktober)

Du melder deg på her.

Rett- og pliktelever, som har aktiv elevstatus, meldes opp via skolen i begynnelsen av november.

Molde voksenopplæringssenter har undervisningsfri i uke 41.

Administrasjonen er åpen mandag og tirsdag 08.30 – 15.30.

Fra og med onsdag 11.oktober er administrasjonen stengt.

Undervisningen starter opp igjen mandag 16.oktober kl. 08.30.

Molde voksenopplæring still have places available for evening courses:

  • A1-level (beginner’s level): starting Monday 11th of September at 6 p.m. Lessons Mondays and Thursdays from 6-8.30 p.m
  • A2-level: starting Tuesday 12th of September at 6 p.m. Lessons Tuesdays and Thursdays from 6 – 8.30 p.m

The price for the course is NOK 6000,- for approximately 75 lessons. Last week of teaching is week 50.

You can sign up for the course here: http://moldevo.no/skjematest/

 

For more information contact: Siv Vestad, sivtv@molde.kommune.no or #71 11 2753

Molde voksenopplæringssenter offers evening language courses starting in week 37 . The courses end in week 50 (duration of approximately 3 months).  Lessons are held either Mondays/Wednesdays or Tuesdays/Thursdays, from 18.00 – 20.30.

The price for the entire course periode is NOK 6000,-.

Levels

We offer 3 different levels:

Basis level: A1 (Breakthrough)

Basis level: A2 (Waystage)

Independent level: B1 (Threshold)

Indipendent level: B2 (Vantage)

For application:

Online sign up

Or e-mail/call: Siv Vestad, sivtv@molde.kommune.no, # 71 11 27 53

You can also visit us in Romsdalsgata 15

Norskprøven – generell informasjon

Norskprøven arrangeres to ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 – B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige er en digital prøve.

Prøven er en nasjonalprøve som arrangeres til fastsatte perioder som er felles i hele Norge. Prøven er utviklet av Kompetanse Norge. På Kompetanse Norge sine sider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Prøvegjennomføring i mai-juni 2017

Molde voksenopplæringssenter arrangerer norskprøver  i mai-juni 2017.  Datoene er foreløpig satt til 29. og 30. mai for skriftlig prøve og 6. og 7.juni for muntlig prøve. Du kan ikke velge hvilke av dagene du skal ha prøve.

Påmeldingsfrist

Privatister må melde seg opp selv og påmeldingsfristen er 07.april kl. 15.00. Rett- og pliktelever, som har aktiv elevstatus, meldes opp via skolen i begynnelsen av mai.

 

Se Kompetanse Norge sine sider for mer informasjon og påmelding.

Grunnet nye krav til dokumenterte prøver for å søke permanent opphold eller statsborgerskap, gjennomfører Molde voksenopplæringssenter prøver i norsk muntlig A1-A2 nivå og statsborgerprøve.

For mer informasjon og påmelding:

Norskprøven gjennomføres 15.mars (påmelding 10 – 15.februar)

Statsborgerprøven gjennomføres 1.mars (påmelding innen 15.februar)

 

Vi presiserer at norskprøven er for de som har oppholdstillatelse som utgår før juli 2017, og som må søke permanent opphold før dette.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Siv Vestad, tlf. 71 11 27 53 eller e-post siv.vestad@molde.kommune.no

 

 

Søknadsfrist for hovedopptaket for skoleåret 2017/2018 er 15. februar. For søknadsskjema og ytterligere informasjon – klikk deg inn på Voksenopplæring på grunnskolens område.

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Publisert: 26.10.2016

Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk eller samisk for å kunne få norsk statsborgerskap. Er du mellom 55 og 67 år, er kravet om å gjennomføre denne opplæringen nytt for deg.

De nye kravene er bestemt av Stortinget.

Norskprøver arrangeres to ganger per år: i desember og månedskiftet mai/juni.

Samfunnsfagprøve eller statsborgerprøve kan arrangeres med jevne mellomrom.

Du kan lese mer om de nye kravene på UDI sine nettsider

Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

 

Norskprøvene blir arrangert to ganger per skoleår: i desember og månedsskifte mai/juni. Dette gjelder for hele landet.

Statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve blir arranger ved jevne mellomrom.

 

Du kan lese mer om de nye reglene på UDI sine nettsider.

Bilde av skolen

Vi håper alle har hatt en fin ferie og er klare for et nytt semester ved Molde voksenopplæringssenter. Vi minner om semesterstart onsdag 4.januar kl. 08.30. Klasselister for norskklassene vil henge på oppslagstavler i 1. og 3.etasje.

Velkommen til nytt semester!