Våre ansatte

Administrasjon

Siden er under konstruksjon

Borghild Drejer
Rektor
Tlf: 71 11 2751/ 41031611
Epost: borghildd@molde.kommune.no
Kari Nergård
Avdelingsleder norskopplæring
Tlf: 71 11 2757/915 96 888
E-post: karin@molde.kommune.no
Steinar Brun Mjelve
Avdelingsleder spesialundervisning
Tlf: 71112756/957 35 368
E-post: bob@molde.kommune.no
Siv Vestad
Inntaksleder norskopplæring
Tlf: 71 11 27 53
E-post: sivtv@molde.kommune.no
Monica Aure Krakeli
Merkantil
71 11 27 63
E-post: monicaak@molde.kommune.no
Balabat Rekdal
Merkantil
71 11 2750
BalabatR@molde.kommune.no
Marit Viken
Rådgiver
Norskundervisning
MaritV@molde.kommune.no
Ragnhild Berthinussen
Prosjektkoordinator
Kompetanse Pluss
RagnhildSB@molde.kommune.no
Bente Hoemsnes
Kantineleder
BenteH@molde.kommune.no

Pedagogisk personale

Aud Johanne Aa
Lærer norskundervisning
AudJS@molde.kommune.no
Sara Amdam
Lærer
SaraA@molde.kommune.no
Bjarte Andersen
Lærer språkpraksis
Prosjektleder Jobbsjansen
BjarteA@molde.kommune.no
Aud Irene Bergane
Lærer norskopplæring
audib@molde.kommune.no
Neli Bergset
Norskundervisning
NeliB@molde.kommune.no
Kari Bugge
Spesialundervisning
KariB@molde.kommune.no
Anita Halle Dalskau
Lærer spesialundervisning
AnitaHD@molde.kommune.no
Helge Drågen
Lærer grunnskole og spesialundervisning
HelgeD@molde.kommune.no
Lidvar Emblem
Spesialundervisning
LidvarAE@molde.kommune.no
Yvonne Farstad
Grunnskole
YvonneF@molde.kommune.no
Hildegunn Fauske
Lærer norskopplæring
HildegunnHF@molde.kommune.no
Stine Folkestad
Spesialundervisning
StineF@molde.kommune.no
Tone Fossen
Norskundervisning og spesialundervisning
ToneF@molde.kommune.no
Randi Gunnerød
Spesialundervisning
RandiG@molde.kommune.no
Annelise Heggem
Lærer
AnneliseTH@molde.kommune.no
Tor Wetle Hoem
Norskundervisning
Kompetanse Pluss
TorWH@molde.kommune.no
Sølvi Stavik Hollingen
Spesialundervisning
SolviISH@molde.kommune.no
Ragnhild Kleivenes
Norskundervisning og spesialundervisning
RagnhildK@molde.kommune.no
Gro Kormeset
Grunnskole
GroKo@molde.kommune.no
Jan Bjørnar Longvastøl
Grunnskole
IKT-ansvarlig
JanBL@molde.kommune.no
Audhild Moen
Norskundervisning
AudhildM@molde.kommune.no
Anette Dalmo Moltubak
Spesialundervisning
AnetteDM@molde.kommune.no
Ingunn Ostad
Norskundervisning
Spesialundervisning
IngunnOS
Laila Øverås Pedersen
Norskundervisning
lailaop@molde.kommune.no
Anne Vik Petterson
Norskundervisning
AnneVP@molde.kommune.no
Lars Riple
Lærer grunnskole
larsr@molde.kommune.no
Synnøve Risan
Lærer språkpraksis
SynnoveRI@molde.kommune.no
Kari Anne Skjørli
Norskundervisning
KariAS@molde.kommune.no
Odd Stensholt
Norskundervisning
Spesialundervisning
OddS@molde.kommune.no
Sunniva Strand
Norskundervisning
SunnivaS@molde.kommune.no
Lisbeth Sørensen
Spesialundervisning
LisbethS@molde.kommune.no
Martin Thomann-Langslet
Norskundervisning
MartinTL@molde.kommune.no
Therese Tokle
Norskundervisning
Språkpraksis
ThereseKT@molde.kommune.no
Ailin Vasdal
Grunnskole
AilinV@molde.kommune.no
Liv Anne Vestbøstad
Språkpraksiskoordinator
LivAV@molde.kommune.no
Tlf: 92098189
Ivar Øverland
Lærer
IvarAO@molde.kommune.no
Åse Øyan
Grunnskole