Søknadsfrist for hovedopptaket for skoleåret 2017/2018 er 15. februar. For søknadsskjema og ytterligere informasjon – klikk deg inn på Voksenopplæring på grunnskolens område.

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Publisert: 26.10.2016

Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk eller samisk for å kunne få norsk statsborgerskap. Er du mellom 55 og 67 år, er kravet om å gjennomføre denne opplæringen nytt for deg.

De nye kravene er bestemt av Stortinget.

Norskprøver arrangeres to ganger per år: i desember og månedskiftet mai/juni.

Samfunnsfagprøve eller statsborgerprøve kan arrangeres med jevne mellomrom.

Du kan lese mer om de nye kravene på UDI sine nettsider

Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. Kravet om å bestå disse prøvene er i tillegg til kravet om at du må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

 

Norskprøvene blir arrangert to ganger per skoleår: i desember og månedsskifte mai/juni. Dette gjelder for hele landet.

Statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve blir arranger ved jevne mellomrom.

 

Du kan lese mer om de nye reglene på UDI sine nettsider.

Bilde av skolen

Vi håper alle har hatt en fin ferie og er klare for et nytt semester ved Molde voksenopplæringssenter. Vi minner om semesterstart onsdag 4.januar kl. 08.30. Klasselister for norskklassene vil henge på oppslagstavler i 1. og 3.etasje.

Velkommen til nytt semester!